Campbell Dværghamster

Pause!

Der er ingen Campbells Dværghamstere i opdrættet pt og der er derfor heller ingen venteliste på arten. 

Kuld